Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh của công ty Rau sạch Đạ Nghịt là luôn lấy khách hàng làm kim chỉ nam cho việc sản xuất và kinh doanh của công ty.

TẦM NHÌN

Trở thành một đơn vị đi đầu trong việc cải cách và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.  Tạo nên một nền nông nghiệp sạch, xanh, hiện đại, an toàn, và bền vững, vì sức khỏe của người dân Việt và tương lai lâu dài cho các thế hệ mai sau.

SỨ MỆNH

Nông trại Rau sạch Đạ Nghịt ra đời với sứ mệnh làm mang đến các loại rau sạch đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng

dsc01476