Liên Hệ Rau Sạch Đạ Nghịt

Giới Thiệu Chúng Tôi

Nông trai rau sạch Đạ Nghịt là nông trại trông rau theo mô hình công nghệ cao. Chúng tôi luôn đặt uy tín khách hàng lên hàng đầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và chăm sóc một cách chu đáo nhất


Văn Phòng Chúng Tôi

Địa Chỉ: 51 Nguyễn Đình Quân, phường 5 Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số ĐT: 063 353 0779

Địa chỉ email: rausachdanghit@gmail.com

STK: 120214851005445 NH: TMCP XNK CN Đà Lạt

NH: TMCP XNK CN Đà Lạt

Nông trại của chúng tôi

Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng